Polityka prywatności i RODO

Stan na Czerwiec/2021
Zasady ogólne

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Germania Mint Invest sp. z o.o.

 1. Administratorem danych jest Germania Mint Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486736.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod nr tel.: 756452300 lub adresami e-mail: rodo@germaniamint.pl, info@germaniamint.com.
 3. Wszelkie działania Germania Mint Invest Sp. z o.o. podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 1. Aby chronić zbierane dane Germania Mint Invest Sp. z o.o. zabezpiecza je przed bezprawnym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Germania Mint Invest Sp. z o.o. udostępnia narzędzia służące do składania zamówień na przedmioty oferowane na stronie internetowej https://b2b.germaniamint.com.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej https://b2b.germaniamint.com, a w szczególności składanie zamówień możliwe jest po uzupełnieniu wymaganymi danymi osobowymi formularzy zamieszczonych na ww. stronie internetowej.
 4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, za pośrednictwem formularzy dostępnych na strony internetowej https://b2b.germaniamint.com przez adres mailowy dostępny na w/w stronie.
 5. Udostępnione dane osobowe wykorzystywane są do wykonywania czynności, takich jak weryfikacja i rejestracja w celu zakupienia produktów dostępnych na w/w stronie, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 6. Osoba zapisująca się do newslettera dostępnego na stronie https://b2b.germaniamint.com oświadcza, że jest właścicielem podanego przez siebie adresu mailowego lub jest uprawniona do jego używania i że wyraża zgodę na otrzymywanie zautomatyzowanych wiadomości e mail o treści związanej z profilem działalności Germania Mint Invest. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 7. Germania Mint Invest Sp. z o.o., jest administratorem danych osobowych udostępnionych poprzez formularze oraz sekcję “Newsletter” dostępne na stronie https://b2b.germaniamint.com .
 8. Germania Mint Invest Sp. z o. o. przestrzega prawa do prywatności i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ujawnienie danych wymagane jest z mocy obowiązującego prawa.
 9. Administrator, na podstawie art. 6 lit b RODO, w celu wykonania umowy, może udostępnić dane dane użytkownika podmiotom trzecim, w szczególności Germania Mint Sp. z o. o., Germania Mint Packaging sp. z o.o., Germania Mint Services Sp. z o.o. w zakresie w jakim spółki te, w ramach zawartych z Germania Mint Invest Sp. z o.o. porozumień, realizują czynności związane z realizacją świadczenia, do którego zobowiązana jest Germania Mint Invest Sp. z o.o.
 10. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z art. 6 lit b RODO, dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym, takim jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz kurierskie.
 11. Osoba udostępniająca ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania. Wszelkie zgłoszenia należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: rodo@germaniamint.pl
 12. Usunięcie danych osobowych na żądanie udostępniającego powoduje likwidację konta i w sytuacji chęci dokonania kolejnego zakupu wymagana jest ponowna rejestracja.
 13. W związku z rozwojem Germania Mint Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z wykluczeniem zmian dotyczących udostępniania osobom trzecim informacji o danych osobowych i adresowych udostępniających. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem.
 14. Dane osobowe użytkownika są przesyłane z formularza w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe i inne systemy, są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Zasady dotyczące polityki cookies

 1. Pliki cookies, to dane informatyczne, które służą do korzystania ze stron internetowych i są przechowywane na urządzeniu końcowym klienta.
 2. Osoba korzystająca ze strony internetowej https://b2b.germaniamint.com wyraża zgodę na zamieszczanie plików cookies na należącym do niej urządzeniu końcowym, poprzez zaakceptowanie występującej na stronie informacji, lub automatycznie w przypadku gdy przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies.
 3. W przypadku korzystania ze strony https://b2b.germaniamint.com Germania Mint Invest Sp. z o.o. jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu.
 4. Germania Mint Invest Sp. z o.o. gromadzi dane wyłącznie pochodzące z informacji zawartych w plikach cookies i nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prowadzenia statystyk, umożliwiających dostosowywanie zawartości do preferencji osób korzystających ze strony i jej optymalizacji.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym, wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony oraz firmą Google.
 7. Na stronie https://b2b.germaniamint.com stosowany jest jeden rodzaj plików cookies - persistent cookies, czyli tzw. stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę korzystającą ze strony.
 8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej, która umożliwia usuwanie i modyfikację ustawień plików cookies.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Impressum

Dane publikowane zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

Germania Mint Invest Sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 21
58 – 500 Jelenia Góra

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

Kontakt:
Nr tel.: +48756452300
E-mail: info@germaniamint.com - lub formularz kontaktowy z szybką odpowiedzią (30-60min)

Wpis rejestrowy:
Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr w rejestrze handlowym: KRS 0000486736

NIP UE:
PL6112732869

Prawo znaków towarowych
Zwracamy uwagę na fakt, że oznaczenia, znaki towarowe, logo i nazwy marek wymienione i prezentowane na stronie www.germaniamint.com są własnością Germania Mint Sp. z o.o.
Wszelkie materiały, tj. treści, grafika, filmy i zdjęcia, zamieszczone na stronie www.germaniamint.com są własnością firmy Germania Mint i nie mogą być używane bez uzyskania zgody. Wyjątkiem są materiały udostępnione w sekcji “DOWNLOADS”, które mogą być używane wyłącznie w celach marketingowo-sprzedażowych oryginalnych produktów Germania Mint